HTML

Konfliktuskezelés, békítés, mediáció

A blog a konfliktuskezelésről, a permegelőzésről, peren kívüli megegyezésről, a békés vitarendezésről, egyezségközvetítésről a mediációs eljárás pozitív hatásairól szól. Sokan nem tudják, hogy családi, gazdasági, üzleti és munkaügyi jogvitákban lehet alkalmazni a sikeres közös megegyezéssel végződő közvetítői eljárást. Eredményessége 80-90%-os!!! A mediáció olcsóbb, humánusabb, rövidebb ideig tart, diszkrét, önkéntes, stresszmentesebb eljárás, mint a pereskedés. Felvilágosítás:+36 30 9841 356 www.permegelozes.com

Friss topikok

Linkblog

2012.09.19. 16:09 konfliktuskezelő

Mit tegyek, hogy a kintlévőségeimhez hozzzájussak?

"Na, ne! Gazdasági mediáció? Békítés, egyezségközvetítés...., biztos, valami újabb hülyeség, ami jó sokba kerül és semmi értelme. Majd a Józsi koma haverja, a Karesz, a két kigyúrt emberével, békésen leápolják a tagot, hogy fizessen." (kisvállalkozó)

" Jogászaink, ügyvédeink kitűnően kezelik behajthatatlan tűnő kintlévőségeinket. Több folyamatban lévő felszámolási eljárást is kezdeményeztünk, amelyek hosszú évekre nyúlnak vissza. A mérleget tekintve, magasabbak a kiadásaink, mint az évekkel később befolyt részösszegek. Sok esetben pedig csak az erkölcsi győzelmet könyvelhetjük el magunknak, mert a számunkra jogilag megítélt tartozás gyakorlatilag behajthatatlan." ( nagyvállalati vezető)

 

Nos, mindenki maga dönti el, melyik  "szemet-szemért"  módszert alkalmazza, vagy nyit egy harmadik, humánus, békés közösmegoldás irányába, amely nagy eséllyel rövid időn belüli megegyezéssel zárul.

További info: http://www.permegelozes.com/gazdasagi_mediacio.php

 

 

Szólj hozzá!

Címkék: per ügyvéd bíróság mediáció behajtás csődeljárás közvetítés tartozás illeték mediátor végrehajtás pereskedés békéltető felszámolási eljárás felszámoló kintlévőség permediátor www.permegelozes.com egyzeségközvetítés behajtócég gazdasági vita


2012.06.28. 22:18 konfliktuskezelő

Spórolja meg perköltségét!

„ Kerüld a pereskedést. Törekedj a kompromisszumra, amikor csak lehetséges …… ha papíron nyersz is, ténylegesen veszíteni fogsz tiszteletdíjat, költségeket és időt. „  ( Abraham Lincoln )

 

Szólj hozzá!

Címkék: bíróság mediáció közvetítés válás közvetítő mediátor pereskedés konfliktuskezelés vitarendezés permegelőzés peregyezség válásmediátor gazdasági mediátor www.permegelozes.com párkapcsolati mediátor családi mediátor válás menete párkapcsolati mediáció permediátos válási mediátor mukaügyi mediátor


2012.06.28. 22:09 konfliktuskezelő

Modernkori konfliktuskezelés

mediáció 16.jpg

“A szemet-szemért vakítja meg az egész világot.” (Mahatma Gandhi)

A professzionális egyezségközvetítés azaz mediáció kötelezővé tétele megoldást jelentene a túlterhelt bíróságok számára, csökkennének a válások száma, a szándékos cégbedöntések peres eljárások előtt, a körbetartozások, a munkaügyi viták, a családon belüli erőszak áldozatainak száma mérséklődne, az iskolai konfliktusok, illetve a lelki okok miatt betegállományba vonulók, a leszázalékoltak száma szintén jelentősen megcsappanna.  

Az emberek, fiatalok értékrendje nagymértékben megváltozna, ami hosszú távon egy testileg-lelkileg egészségesebb társadalomhoz vezetne. Mindez a kormánynak jelentős anyagi megtakarítást jelentene az egyébként is szűkös büdzsét tekintve. Azokról nem is beszélve, akik nem is tudják, hogy kihez, hova fordulhatnak segítségért, ha életüket megkeserítő konfliktusukat békésen, gyorsan és olcsón szeretnék rendezni.

Létezik egy olyan szakma, amely mindenki számára csak előnyt jelent, de mégis nagyon kevesen ismerik és alkalmazzák Magyarországon, mert többen ellenérdekeltek ennek az egyszerű módszernek az elterjedésében, amely a kölcsönös tiszteleten, megértésen és együttműködésen alapszik.

Pálfalvi Ildikó

Akkreditált igazságügyi mediátor és coach

http://www.permegelozes.com


 

Szólj hozzá!


2012.05.14. 00:51 konfliktuskezelő

Ki az a mediátor avagy közvetítő?

A mediátor permegelőző, békítő, egyezségközvetítő, egy semleges harmadik személy, aki két vagy több személy között közvetít személyes vagy jogi vitában, segítve a feleket egy olyan megállapodás létrehozásában, amely mindenki számára kielégítő és teljesíthető. A mediátor azaz közvetítő nem ügyvéd, nem jogász, hanem professzionális konfliktuskezelő.

A mediátor egy magasan képzett, tapasztalt, empatikus szakember, aki jártas a konfliktuskezelés, kommunikáció különféle technikái terén illetve készség szinten képes alkalmazni a legújabb pszichoterápiás módszereket, szakmailag folyamatosan képzi magát, ami 2011-től törvényi előírás is a Közvetítői névjegyzékben maradáshoz. Megfigyeléseim alapján családjogi viták közvetítésében a pszichológus, pedagógus, szociológus, szociális képesítéssel, diplomával illetve tanulmányokkal rendelkező mediátorok a legalkalmasabbak. Gazdasági, munkaügyi, vállalati jogviták közvetítésében azok a közgazdászok, bölcsészek, jogászok, mérnökök stb., a legeredményesebbek, akik sok éves, esetleg vezetői munkatapasztalattal rendelkeznek az üzleti életből.

Mi a helyzet hazánkban?

Magyarországon  a 2002.LV. Közvetítői törvény ad lehetőséget polgári peres jogvitában  mediáció azaz közvetés  alkalmazására a KIM listában szereplő akkreditált igazságügyi mediátor azaz közvetítő közreműködésével.  Az alternatív vitarendezés bevezetésének eredeti célja a bíróságok túlterheltségének enyhítése, a költséges pereskedés elkerülése családi, üzleti, gazdasági és munkaügyi viták esetén. A mediáció igénybevételével megakadályozható a vita, konfliktus elhúzódása, elmérgesedése, újraépíthető a megromlott családi vagy üzleti kapcsolat. A felek nem sérülnek testileg – lelkileg, anyagilag sem mennek tönkre a perköltség, a szakértői díjak és illetékek súlya alatt, senki sem válik földön futóvá, hajléktalanná. A felek önmaguk döntenek a sorsukról, ezért vállalásaikat sokkal nagyobb mértékben tartják be, mint egy bírósági ítélet esetén.

Hol tart a mediáció, mi az oka lassú terjedésének Magyarországon?

“A minőség a fejekben kezdődik.” (C. Borgward)

A mediáció módszere, szemlélete 10 év távlatából még mindig kiscipőben jár hazánkban!  Meggyőződésem, hogy az emberek tájékozatlansága az, ami egyrészt akadálya ennek a humánus konfliktuskezelő módszernek az elterjedésének , nincs kellően –divatosan  mondva- államilag reklámozva. Másrészről a jogász, ügyvéd szakma részéről lévő elutasítás és érdekellentét is gátat szab a mediáció elterjedésének a köztudatban. 

A 2002.LV. Közvetítői törvény módosítása lehetne a biztos megoldás erre a problémára, amely nem csak lehetőségként kínálná a mediáció alkalmazását polgári peres jogviták esetén, hanem kötelező jellegűvé tenné azt, és addig senkit sem engedne a bíróságra, amíg képzett mediátorral nem próbálta békésen rendezni vitáját.

Úgy gondolom, ezzel egy jobb irányt vehetne ennek a szakmának az ismertsége, és esélyt adna a vitában álló feleknek a választásra, konfliktusaik békés rendezésére közvetítésben vagy a pereskedésre.

Pálfalvi Ildikó
Akkreditált igazságügyi mediátor és coach

http://www.permegelozes.com


 

Szólj hozzá!

Címkék: budapest vita mediáció családi gazdasági megegyezés kívüli eljárás mediátor konfliktuskezelés válási peren permegelőzés peregyezség mediációs


2012.02.07. 19:29 konfliktuskezelő

Mi az a mediáció?


A mediáció permegelőzés, békéltetés egy olyan humánus, alternatív vitarendezési módszer, amelyben a konfliktus érintettjei közös erőfeszítéssel együtt dolgoznak a probléma olyan megoldásán, amely minden érintett fél számára elfogadható és maximálisan teljesíthető, azaz mindenki nyertesnek, és nem legyőzöttnek érzi magát a folyamatban. Az eljárás nem a jogokra és kötelezettségekre, hanem az igényekre és érdekekre összpontosít, így nem kell azzal a kockázattal számolniuk a feleknek, hogy egy harmadik fél (bíróság ) hoz számukra egy kedvezőtlen, esetleg vállalhatatlan, nyertes-vesztes, de  kötelező erejű döntést. A mediáció, egyezségközvetítés lényege abban áll, hogy képes a feleket egymás felé fordítani, ami által megváltozik egymáshoz való viszonyulásuk és közös megoldás kidolgozására törekszenek.

Mi a közvetítés célja ?


Az egyezségközvetítés célja megakadályozni a vita, a konfliktus elhúzódását, súlyosbodását, illetve elősegíteni a békés kommunikációt és az együttműködést a konfliktusban állók között. A  mediációs, konfliktuskezelő technikák alkalmazásával elkerülhető a sok évig tartó, stresszes és költséges pereskedés , megőrizhető a felek közötti kapcsolat, ami nem elhanyagolható családi és üzleti viták esetén.                     Sikeres egyezségközvetítés esetén a megegyezés okiratba foglalással zárul, amit a felek aláírnak, ha jogerőre kívánják emeltetni közösen beadják a bíróságra. Mivel a megállapodást a felek önként vállalták, a teljesítése jóval eredményesebb, mint a bírósági eljárásban meghozott határozatok esetében.

Milyen előnyei vannak a mediációnak?


Olyan humánus vitarendezési eljárás, ami jócskán megkíméli a konfliktusban állók erőforrásait, szemben a pereskedéssel. A mediáció időben maximum 4 hónapig tart, általában 1-2 ülés alatt sikeres megállapodással zárul. Költségeit tekintve lényegesen olcsóbb, mint a peres eljárás, ahol az évek alatt milliós tételekre rúg egy-egy viszálykodás. A magas ügyvédi óradíjak, különféle szakértői díjak, illetékek, munkából kiesés, utazási, szállodai költségek, tanúk költségei, tolmács, periratfordítás, ügygondnok, beadványok külön díjai, és végül a perérték 5-12%-os ügyvédi sikerdíjai jócskán megemelik az egész bírósági procedúra összköltségét. Nem elhanyagolható szempont, hogy a mediáció bizalmas, zártkörű, csak azok vehetnek részt az eljárásban, akiket a felek meghívnak és közösen elfogadtak. A közös megegyezés tartalma csak a felekre tartozik, a mediátort titoktartás kötelezi. Előnye továbbá, hogy önkéntes, bármikor megszakítható és újrakezdhető. Rugalmas, a felek és a mediátor közösen döntik el az ülés időpontját, témáját. Amennyiben nem születik elfogadható egyezség, a bíróság dönti el a jogvitát. A mediációs eljárások 80-90%-ban sikeres megállapodásokkal zárulnak.
 

Pálfalvi Ildikó

Akkreditált igazságügyi mediátor, coach, tréner

Szólj hozzá!


2011.03.05. 01:09 konfliktuskezelő

Családi tragédiák

A minap a híradó egy magyar családi tragédiáról szólt, ahol az édesapa vadászpuskájával lemészárolta szeretteit, végül végzett önmagával is. Feltehetőleg az ok a sok családi viszályra, feloldatlan konfliktusokra, problémákra vezethetők vissza, amit a szomszédok, ismerősök támasztottak alá. Sajnos, nem egy hasonló esetről értesülünk.

Múlt héten a Discovery csatornán egy angol dokumentumfilmet vetítettek, ahol egy tizenhat éves tinédzserlány mészárolta le hidegvérrel édesanyját és kisöccsét tizennégy éves barátja segítségével. A jómódban élő lány naplójából kiderült, hogy édesanyjával sokat veszekedett kamaszkori lázadásai miatt, ezért úgy érezte, hogy csak öcsét szereti a mama, őt pedig nem.

Ezek a szörnyűségek megdöbbentenek bennünket!Épp ésszel nagyon nehéz elképzelni mekkora feszültség és mennyi ideig szükséges ahhoz, hogy az ember szerettei életére törjön brutális módon, és végül önmaga ellen forduljon.

Mindkét esetben látható jelei voltak a hosszan elhúzódó konfliktusnak, feszültségnek, amit önmaguk az áldozatok sajnos, nem tudtak kezelni. A probléma eszkalálódása elviselhetetlen feszültséget, gyűlöletet indukált, ami oda vezetett, hogy bármi áron, de legyen vége az egésznek és pusztításban tört ki.

Felteszem a kérdést! Hol voltak a közeli hozzátartozók, barátok, pedagógusok, kollégák, szomszédok, akik láthatták mekkora baj van a családban? Esetleg tudtak volna segíteni? Egy megértő beszélgetés, a másik panaszainak a meghallgatása, a megoldás megkeresésében való közreműködés, békés közvetítés a vitázó felek között, szakemberhez való irányítás mind-mind olyan segítség amivel ezek a tragédiák megakadályozhatók.

Felgyorsult világunkban egyre gyorsabban eljutunk bárhova, a világ kitágult előttünk, internetes sztrádákon közlekedünk, mobil telefonon bármikor elérjük egymást. Pénzért sok dolgot megvehetünk, ami a kényelmünket és úgy gondoljuk a boldogságunkat szolgálja, kivéve a szeretetet, türelmet, önzetlen odafigyelést, megértést, lelki békét, lelkiismeretet, egészséget és szerető családot.

Az egymásra figyelés nem kerül semmibe, a segítségnyújtás kötelességünk!

Segítsünk az arra rászorulóknak! Kérdezzük meg miben segíthetünk! Ha nem tudunk segíteni , akkor ajánljunk segítő szakembert, hogy elkerüljük a hasonló tragédiákat.

Pálfavi Ildikó

Akkreditált igazságügyi mediátor

Életvezetési, párkapcsolati és üzleti tanácsadó, tréner

 

Szólj hozzá!

Címkék: család vita mediáció mediátor konfliktuskezelés vitarendezés


2011.02.15. 14:58 konfliktuskezelő

Konfliktuskezelés mediációval

Köztudott, hogy ma Magyarországon minden második házasság válással végződik, a csonka családban élő kiskorúak száma több, mint 600 ezer.

A válás, pereskedés nem csak mentálisan, fizikálisan viseli meg a családokat, hanem anyagilag is ellehetetleníti őket, ami a gyerekek további fejlődését negatív irányba befolyásolja.

A pedagógusok a megmondhatói milyen káros hatással van a gyerekek testi-lelki fejlődésére, tanulmányára, viselkedésére a családi viszály évekig tartó elhúzódása. A váló szülőkre sem hat jól az évekig tartó elmérgesedett viszony, ami a szűk környezetüket is jócskán megviseli.

Köztudott, hogy a bíróságok évről évre túlterheltebbek, a peres ügyek 8-10 évig is elhúzódnak. A média hemzseg a megkérdőjelezhető bírói döntésektől, az ügyészek lefizetésétől, az extra sikerdíjas ügyvédi munkadíjaktól és az elviselhetetlenül magas perköltségektől.

„ A szemet-szemért vakítja meg az egész világot!” ( Gandhi)

Nem egy vállalkozás ment és fog tönkre menni az igazáért vívott harcában a magas perköltségek, illetékek illetve a  kintlévőségek behajthatatlansága miatt. Tudjuk, hogy egy megrendült üzleti egzisztencia hatással van a magánélet alakulására is, ami a végén az esetek nagy részében teljes lelki-anyagi összeomláshoz vezet.

Hogyan kerülhető el mindez?

A 2002-es évi  LV törvény lehetőséget ad polgári peres ügyekben igazságügyi közvetítői eljárás keretén belül a vitarendezés humánus módon való rendezésére.

Egyezségközvetítéssel elkerülhető a költséges, évekig tartó idegőrlő pereskedés, viszálykodás, az üzleti  és  családi anyagi ellehetetlenülés.

A felek közös megegyezéssel, permegelőzéssel, peren kívüli megegyezéssel , békés módon rendezik konfliktusukat. Nem egy harmadik fél dönt helyzetükről, annak megfelelően kinek milyen drága sztár ügyvédje van, hanem ők maguk igényeiket és érdekeiket figyelembe véve döntenek sorsukról.

A mediátor azaz közvetítő olyan jól felkészült, tapasztalt, empatikus készségekkel rendelkező, semleges harmadik fél, aki pszichoterápiás technikákat is alkalmazva segíti a feleket a békés, közös megegyezésben.

A mediációs eljárások 80-90%-ban sikeres közös megegyezéssel zárulnak!

Amennyiben tetszett a cikk kérlek, oszd meg barátaiddal is. Köszönöm!

További információval készséggel állok rendelkezésedre:

 Pálfalvi Ildikó

Akkreditált igazságügyi mediátor

Családi, gazdasági és munkaügyi jogviták specialistája

Mobil: +36 30 9841 356


www.permegelozes.com
Youtube: Spórolja meg perköltségét!
http://www.youtube.com/watch?v=PUDbagMSGVw

Szólj hozzá!